languages

Hírek

Tisztelt Szülők!

 

Az alábbiakban néhány, az intézményünkkel, az iskolai élettel kapcsolatos, fontos információt szeretnénk megosztani Önökkel.

 

 1. 1.      Szíves figyelmükbe ajánljuk honlapunkat, facebook oldalunkat, melyeken keresztül folyamatosan tájékoztatást nyújtunk az iskolában zajló eseményekről, lehetőségekről.

Honlapunk címe: www.maltaikeri.hu

Kérem, látogassák rendszeresen!

 

 1. 2.      Szünetek

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

 

 1. 3.      Tanulói ügyintézés: Vőfélyné Bodonyi Ibolya

 

„A” hét – „B” hét

Délelőtt

Délután

Hétfő

Szerda

Csütörtök

10.00 – 11.00

 

14.00 – 15.00

 

 1. 4.      Iskolaorvos: Dr. Vetter Remig Virgil

Rendel: kedd             8.30 – 12.00

 péntek          8.30 – 12.00

 1. 5.      Védőnő: Előházi Éva

kedd               8.00 – 16.00

péntek             8.00 – 13.00

                        Védőnői tanácsadás:

hétfő             12.00 – 14.00

péntek           12.00 – 14.00

 

 

 1. 6.      Gyermek- és ifjúságvédelmi fogadóórák

 

Nádudvari Klára

Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

A hét

B hét

Hétfő

8.30-15.30

Hétfő

8.30-9.30

Kedd

13.00-16.00

Kedd

13.30-15.30

Csütörtök

13.00-16.30

Csütörtök

13.30-16.30

Péntek

8.30-10.30

Péntek

8.30-14.30

 

Szükség esetén más időpont is egyeztethető.

Telefon: 06-37-311-953

  06-30-639-6210

 

 1. 7.      Felhívjuk szíves figyelmüket a tanulók hiányzásával kapcsolatos teendőkre: A tanuló hiányzásait az orvos vagy a szülő a tanuló ellenőrzőjében igazolja. A hiányzás első napján a tanuló vagy a szülő köteles értesíteni az iskolát. Az iskola a tízedik, a harmincadik igazolatlan mulasztás után értesíti a szülőt, a gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, az ötvenedik után a gyámhatóságot. A harmincadik igazolatlan mulasztás után szabálysértési eljárás indul a kiskorú tanköteles tanuló szülője ellen.

 

Kedves Szülők!

Amennyiben gyermekük Sajátos Nevelési Igényű vagy BTMN-es szakértői véleménnyel rendelkezik, a szakértői vélemény javaslatában megfogalmazott mentesítéseket a szülőnek írásban kell kérnie az iskola igazgatójától.

Fontos változás, hogy 2018. szeptember elsejétől a felmentés, mentesítés csak az SNI tanulókat illeti meg, a BTMN-es tanulókat nem. Átmeneti szabály szerint az a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, akit 2018. augusztus 31. napjáig a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól felmentettek, a mentesítés időtartamának félbeszakítása nélkül, középfokú iskolai tanulmányainak befejezéséig egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesülhet.

A tanulmányaikban nehézségekkel küzdő tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat biztosítunk. Kérem, éljenek ezzel a lehetőséggel!

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra is, szakmai, tanulmányi és sportversenyekre készít fel.

 

 

 


 

Az alábbi időpontokban szeretettel várjuk a kedves szülőket fogadóóráinkra:

 

 

Név

Oszt. f.

„A” hét

„B” hét

1.

Daskalopoulos-Kuzbelt Hilda

intézményvezető

 

Telefonos egyeztetés alapján

2.

Ombódiné Madai Judit

általános intézményvezető-helyettes

 

Telefonos egyeztetés alapján

3.

Eniszné Holecz Krisztina

tanügyigazgatási intézményvezető-helyettes

10.G

Telefonos egyeztetés alapján

4.

Géczi Zsolt

gyakorlati oktatásvezető

 

Telefonos egyeztetés alapján

5.

Babus Mónika

10.A

szerda 2. óra

csütörtök 4. óra

6.

Balázsné Rab Krisztina

 

hétfő 4. óra

kedd 7. óra

7.

Balogh Erika

11.V2

kedd 3. óra

szerda 5. óra

8.

Borbélyné Remes Zsuzsa

9.A

hétfő 4. óra

szerda 6.óra

9.

Császár Zoltán

 

szerda 6. óra

szerda 2. óra

10.

Deczki Szilvia Edina

9.D

kedd 3. óra

csütörtök 6. óra

11.

Eperjesi Gabriella

13.K

péntek 5. óra

csütörtök 5. óra

12.

Eperjesiné Gajdóczki Edina

 

kedd 2.óra

kedd 6. óra

13.

Farkas Csabáné

11.A

csütörtök 4. óra

csütörtök 2. óra

14.

Garai András

11.V1

szerda 1. és 4. óra

szerda 1-3. óra

15.

Herczeg Zsoltné

12.Szé2

szerda 2. óra

szerda 2. óra

16.

Illés Anikó

14.VB

csütörtök 3. óra

kedd 5. óra

17.

Kecskés László

 

kedd 3. óra

csütörtök 5. órs

18.

Kelemen Erzsébet

9.V2

kedd 5. óra

kedd 1500

19.

Kiss József Gábor

 

kedd 4. óra

csütörtök 5. óra

20.

Kodákné Laczik Mónika

 

kedd 5. óra

kedd 5. óra

21.

Laczik István

 

csütörtök 7. óra

hétfő 2. óra

22.

Makláriné Baksa Anita

 

kedd 6. óra

kedd 6. óra

23.

Molnárné Somoskőy Réka

11.DV3

szerda 1. óra

szerda 1. óra

24.

Nádudvari Klára

 

szerda 4. óra

szerda 4. óra

25.

Paksiné Zeke Éva

 

szerda 3. óra

szerda 3. óra

26.

Patakiné Búzás Szilvia

 

kedd 4. óra

kedd 4. óra

27.

Patrovics Klára

12.A

kedd 3. óra

kedd 4. óra

28.

Perlaki Krisztina

9.V1

kedd 3. óra

csütörtök 3. óra

29.

Pernyészné Henter Katalin

12.B

kedd 5. óra

kedd 5. óra

30.

Szabó Katalin

10.DV3

hétfő 6. óra

szerda 7. óra

31.

Szabó Sándor Miklós

 

csütörtök 8. óra

szerda 8. óra

32.

Tamasi Marina Blanka

9.V3

hétfő 5. óra

kedd 3. óra

33.

Tasi Ágnes

10.V12

hétfő 2. óra

hétfő 7. óra

34.

Torda Ferencné

 

csütörtök 5. óra

csütörtök 5. óra

35.

Urbán-Reszegi Nikoletta

 

szerda 5. óra

szerda 4. óra

36.

Vendriczki Róbert

 

csütörtök 6. óra

csütörtök 6. óra

37.

Virág Katalin

12. Szé1

csütörtök 5. óra

kedd 5. óra

 

 

 

ÓRAADÓINK

1.

Bakos Attila

 

az intézménnyel történt telefonos egyeztetés alapján

3.

Bitskey Anikó

 

4.

Endrődi Szabolcs 

 

5.

Király Erzsébet

 

6.

Kovács Éva

 

7.

Dr. Nagy-Kovács Erika

 

8.

Pálné Banka Dóra

 

9.

Szalay Andrea Beáta

 

10.

Thaisz Miklós

 

11.

Zöllei Ágnes

 

 

 

 

           

 

            Elérhetőségeink:

            Központi email címünk: karolyrobert@maltai.hu

            Telefonszámok:

 intézményi fővonal 37/311-953

             titkárság 37/500-138

             tanári mobilszám 30/6396212


 

 

Iskolai Közösségi Szolgálat

 

A 2016. január 1- je után megkezdett érettségi vizsgák előfeltétele 50 óra Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) teljesítése (2011. évi CXC. törvény).

 

A diákoknak anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységeket kell végezniük.

A közösségi szolgálat céljai:

Fontos tudnivalók:


 

 

Máltai Keri Tesi- és Sport infó

2018/2019. tanév

1.       Testnevelés – Gyógy-testnevelés

1. 1.   Az órákon való rendszeres és pontos megjelenés, valamint aktív részvétel kötelező.
Az éves óraszám 30 %- át meghaladó hiányzás esetén a tanuló nem osztályozható. A nevelőtestület pozitív döntése esetén osztályozó vizsgát tehet (20/2012.(VIII.31.) EMMI 64. § (2) c) ill 51.§ (7) f)).

1. 2.   A félév során szülői felmentés kérhető 3 alkalommal, mely csak az ellenőrző könyve beírva fogadható el. Egyéb esetben csak orvosi igazolással kérhet felmentést a tanuló.

1.3.   A 2018/2019. tanévben az Nkt. 80.  § (9)  bekezdése alapján a  tanulók fizikai

állapotának és edzettségének vizsgálatát 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2019. május 31-ig töltik fel a NETFIT  rendszerbe.    

1.4.    Az iskolaorvos által gyógytestnevelésre javasolt tanulók a normál testnevelési órák helyett gyógytestnevelés ill. gyógy - úszás órákon vesznek részt (időpontok megtalálhatók a tanórán kívüli tevékenységeknél). Az órarendi testnevelés órák idejében a megjelenés kötelező. Amennyiben az órarendben ez első, illetve utolsó órára esik, szülői kérelem alapján a tanuló hiányzása igazolt.

1.5.    A felmentések és gyógy-testnevelésre javasolt tanulók igazolásainak beszerzési határideje az érintett tanulóknál 2018. szeptember 30. Ezen igazolások kiadására kizárólag az iskolaorvos jogosult.

          Kategóriák: I. kategória (könnyített testnevelés normál testnevelési óra keretében)

                               II/A kategória (testnevelés és gyógy-testnevelés; osztályoz testnevelő és

gyógy- testnevelő)

                               II/B kategória (gyógy- testnevelés ill. gyógy- úszás, osztályoz a gyógy-

testnevelő)

                               III. kategória (teljes felmentés).

         Jogszabály: 20/2012. (VIII.31.) EMMI 142.§ (1) (2) (3) (4) (5) a) b).

1.6 A gyógytestnevelés órákon való megjelenés kötelező, mivel a tanulók osztályzatot kapnak. Az érdemjegyek kialakításánál a rendszeres órai munka, a speciális mozgásanyag megfelelő elsajátítása játszik döntő szerepet. A foglalkozások hiányzásainak igazolása az osztályfőnöknél és a gyógy-testnevelőnél történik. Csak szülői kérésre és igazgatói engedéllyel lehet a normál testnevelési óra ideje alatt máshol tartózkodni, egyébként a Sport és Szabadidőközpontban kell az érintett tanulónak várakozni. Az 1.1 pontban foglaltak itt is érvényesek!

1.7.    Elégtelen év végi osztályzat esetén, (testnevelés ill. gyógy-testnevelés) az adott év mozgásanyagából javítóvizsgát lehet tenni.

 

1.8     A felszerelésről: iskolánkban kötelező a „Máltai Keri” feliratos fehér póló, zokni és cipő. Lehetőség szerint sötét együttes, rövidnadrág. Amennyiben az aktív részvételhez szükséges ruházat nem áll a tanuló rendelkezésére, utcai ruházatban és/vagy cipő nélkül a tanuló csak saját felelősségére vehet részt az órán.

1.9. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.Törvény 27.§ (11) bekezdése c. pontja

alapján:   

       „Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban, azokban az osztályokban, amelyekben

közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

        c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező

vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel” váltható ki. A kiváltáshoz, a bemutatott igazolást követően intézményvezetői határozat szükséges!                                  

2.       Iskolai Sportkör (ISK)

2. 1      Tagja lehet iskolánk minden tanulója. Az ISK versenyezteti és felkészíti tagjait a diákolimpia felmenő rendszerű versenyeire.

2. 2      Az ISK versenyeztetési, valamint a Magyar Diáksport Szövetséghez való tartozás hozzájárulási költségeit az intézmény fedezi.

 

Tanórán kívüli tevékenységek, felkészülési lehetőség a Diákolimpia versenyeire,

gyógy-testnevelés.

Helye: Sport és Szabadidőközpont

 

 1. ATLÉTIKA (leány- fiú)

Vezető testnevelő tanár: Kelemen Erzsébet

Edzés időpontja: szerda 15.00-16.00 óra

 1. Kézilabda (leány- fiú)

Vezető testnevelő tanár: Molnárné Somoskőy Réka

Edzés időpontja: csütörtök 15.00-16.00 óra

 1. LABDARÚGÁS (leány- fiú)   

Vezető testnevelő tanár: Szabó Katalin

            Edzés időpontja: hétfő 15.00-16.00 óra

 1. RÖPLABDA (leány) 

Vezető testnevelő tanár: Pernyészné Henter Katalin

Edzés időpontja: péntek 15.00-16.00 óra

 

 

 

 1. Gyógytestnevelés

Vezető gyógy - testnevelő tanár: Potje Zsolt

Időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra

Helye: Sport- és Szabadidőközpont

 1. GYÓGYÚSZÁS

Vezető testnevelő tanár: Potje Zsolt

Időpontja: péntek 14.00- 15.30 óra

Helye: Kálváriaparti Általános Iskola Uszodája

 1. Túra

„Lombhullató” túra kiírás szerint

„Tavaszi túra” kiírás szerint

 

 

Köszönjük érdeklődésüket és együttműködésüket!

 

Gyöngyös, 2018. 09. 03.

 

                                               Üdvözlettel:

 

                                                                       Daskalopoulos-Kuzbelt Hilda Violetta s.k.

                                                                                        intézményvezető

 

 

 


PARTNEREINK:

ecdl_logo.jpg HKIK_log.jpg NKIK_log.jpg BKIKlog.png JNSZKIK_kicsi.jpg gyngyszv_fsz_log.jpg gla_log_gif.gif kekes.gif hotel-residence-ozon-superior-logo.png lifestyle-hotel_logo_220x200.png 000009490_grandhotel_galya_logo.jpg.jpg

Infoblokk.jpg


Júniusi

programok


LEGFRISSEBB HÍREINK

Véletlenszerű képek 

Videók

Külkapcsolataink

testvriskolk_2012.jpg

Oldal megtekintések

Bejelentkezés © Adatvédelem | Jogi nyilatkozat | Impresszum | Média ajánlat | Oldaltékép

logók