languages

Hírek

Tisztelt Szülők!

 

Az alábbiakban néhány, az intézményünkkel, az iskolai élettel kapcsolatos, fontos információt szeretnénk megosztani Önökkel.

 

 1. 1.      Szíves figyelmükbe ajánljuk honlapunkat, melyen keresztül folyamatosan tájékoztatást nyújtunk az iskolában zajló eseményekről, lehetőségekről.

Honlapunk címe: www.maltaikeri.hu

Kérem, látogassák rendszeresen!

 

 1. 2.      Szünetek

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).

 

 1. 3.      Tanulói ügyintézés

 

„A” hét – „B” hét

Délelőtt

Délután

Hétfő

Szerda

Csütörtök

7:30-7:45
és az órák közti szünetekben

14.00 – 15.00

 

 1. 4.      Iskolaorvos: Dr. Vetter Remig Virgil

Rendel: kedd             8.30 – 12.00

 péntek          8.30 – 12.00

 1. 5.      Védőnő: Előházi Éva

kedd               8.00 – 16.00

péntek             8.00 – 13.00

                        Védőnői tanácsadás:

hétfő             12.00 – 14.00

péntek           12.00 – 14.00

 

 

 1. 6.      Gyermek- és ifjúságvédelmi fogadóórák

 

Nádudvari Klára

Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

A hét

B hét

kedd

1400 - 1600

szerda

1300 – 1600

csütörtök

1300 - 1600

csütörtök

830 - 1120

 

 

Szécsi Katalin

Mentálhigiénés szakember

A hét

B hét

hétfő

800 – 1600

hétfő

800 – 1600

kedd

800 - 1200

kedd

800 - 1200

 

Szükség esetén más időpont is egyeztethető.

Telefon: 06-37-311-953

 06-30-639-6210

 

Felhívjuk szíves figyelmüket a tanulók hiányzásával kapcsolatos teendőkre: A tanuló hiányzásait az orvos vagy a szülő a tanuló ellenőrzőjében igazolja. A hiányzás első napján a tanuló vagy a szülő köteles értesíteni az iskolát. Az iskola a tízedik, a harmincadik igazolatlan mulasztás után értesíti a szülőt, a gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, az ötvenedik után a gyámhatóságot. A harmincadik igazolatlan mulasztás után szabálysértési eljárás indul a kiskorú tanköteles tanuló szülője ellen.

 

Kedves Szülők!

Amennyiben gyermekük Sajátos Nevelési Igényű vagy BTMN-es szakértői véleménnyel rendelkezik, a szakértői vélemény javaslatában megfogalmazott mentesítéseket a szülőnek írásban kell kérnie az iskola igazgatójától.

A tanulmányaikban nehézségekkel küzdő tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat biztosítunk. Kérem, éljenek ezzel a lehetőséggel!

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra is.

 

Az intézményben és annak valamennyi telephelyén és azok környezetében tilos a dohányzás!

A tanulók tanítási idő alatt az iskola területét csak a telephelyeken lévő órákra való átjárás miatt hagyhatják el!


 

Az alábbi időpontokban szeretettel várjuk a kedves szülőket fogadóóráinkra:

 

Ssz.

Név

Oszt.f.

„A” hét

„B” hét

1.

Daskalopoulos-Kuzbelt Hilda

igazgató

 

Telefonos egyeztetés alapján

2.

Dravnyik Zsuzsanna

általános igazgatóhelyettes

 

Telefonos egyeztetés alapján

3.

Eniszné Holecz Krisztina

tanügyigazgatási igazgatóhelyettes

9.G

Telefonos egyeztetés alapján

4.

Géczi Zsolt

igazgatóhelyettes

 

Telefonos egyeztetés alapján

5.

Balogh Erika

10.V2

csütörtök 2. óra (Sóház)

csütörtök 2. óra (Sóház)

6.

Bitskey Anikó

12.Sz2B

kedd 3. óra

kedd 2. óra

7.

Borbélyné Remes Zsuzsa

12.Szé2A

hétfő 5. óra

péntek 6. óra

8.

Császár Zoltán

 

hétfő 2. óra

hétfő 2. óra

9.

Deczki Szilvia

 

hétfő 2. óra

péntek 4. óra

10.

Juhász József

 

kedd 7. óra

kedd 6. óra

11.

Eperjesi Gabriella

12.A

szerda 4. óra

kedd 5. óra

12.

Eperjesiné Gajdóczki Edina

 

szerda 4. óra

kedd 3. óra

13.

Faragó Katalin

9.A

kedd 4. óra

péntek 5. óra

14.

Farkas Csabáné

10.A

kedd 4. óra

péntek 5. óra

15.

Garai András

10.V1

péntek 4-5. óra

csütörtök 4- 5. óra

16.

Herczeg Zsoltné

12.Sz1

kedd 6. óra

hétfő 5. óra

17.

Hevér Jácint

9.V1

csütörtök 8. óra

csütörtök 8. óra

18.

Illés Anikó

13.VB

szerda 3. óra

csütörtök 4. óra

19.

Juhász József

 

hétfő 2. óra

szerda 4. óra

20.

Kecskés László

 

hétfő 4. óra

hétfő 2. óra

21.

Kelemen Erzsébet

 

péntek 2. óra

péntek 1. óra

22.

Kiss József Gábor

 

péntek 6. óra (Sóház)

szerda 2. óra (Sóház)

23.

Király Erzsébet

11.D

kedd 2. óra

kedd 5. óra

24.

Kodákné Laczik Mónika

 

kedd 3. óra

hétfő 4. óra

25.

Kovács Éva

14.AB

kedd 5. óra

kedd 5. óra

26.

Laczik István

 

péntek 8. óra

hétfő 1. óra

27.

Makláriné Baksa Anita

11.V3

csütörtök 2. óra

péntek 2. óra

28.

Molnárné Somoskőy Réka

10.DV3

csütörtök 3. óra

péntek 1. óra

29.

Nádudvari Klára

 

szerda 2. óra

csütörtök 3. óra

30.

Pálné Banka Dóra

 

hétfő 8. óra

hétfő 8. óra

31.

Patakiné Buzás Szilvia

 

kedd 3. óra

kedd 3. óra

32.

Patkós Istvánné

 

kedd 6. óra

szerda 6. óra

33.

Patrovics Klára

11.A

kedd 1. óra

kedd 4. óra

34.

Pernyészné Henter Katalin

11.B

hétfő 4. óra

kedd 4. óra

35.

Sándor Erzsébet

 

kedd 6. óra

hétfő 2. óra

36.

Tamasi Marina Blanka

14.V

péntek 6. óra

szerda 3. óra

37.

Tasi Ágnes

9.V2

hétfő 5. óra

kedd 5. óra

38.

Tátrai-Magyar Szilvia

13.K1

kedd 2. óra

hétfő 3. óra

39.

Torda Ferencné

11.V2

péntek 3. óra

péntek 5. óra

40.

Varga-Vadnai Andrea

9.D

szerda 3. óra

kedd 3. óra

41.

Vendriczki Róbert

9.V3

csütörtök 6. óra

péntek 2. óra

42.

Virág Katalin

12.B

hétfő 6. óra

csütörtök 4. óra

 

 

 

 

 

 

ÓRAADÓK

 

Botka Veronika

-

az iskolavezetéssel történt telefonos egyeztetés alapján

 

Dr. Nagy-Kovács Erika

-

 

Perényi Rita

-

 

Simonné Tóth Katalin

-

 

Szabó László

-

 

Kiss Dániel

-

 

Vinczéné Nagy Erzsébet

-

 

Szalay Andrea

 

 

Keresztesné Horváth Andrea

 

 

Szeles Ilona

 

             

 

 

Köszönöm együttműködésüket!

 

 

Gyöngyös, 2017. október 1.

 

Üdvözlettel:

 

 

                                                                              Daskalopoulos-Kuzbelt Hilda s.k.

                                                                                                  igazgató


 

 

Iskolai Közösségi Szolgálat

 

A 2016. január 1- je után megkezdett érettségi vizsgák előfeltétele 50 óra Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) teljesítése (2011. évi CXC. törvény).

 

A diákoknak anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységeket kell végezniük.

A közösségi szolgálat céljai:

Fontos tudnivalók:


 

Máltai Keri Tesi- és Sport infó

2017/2018. tanév

1.       Testnevelés – Gyógy-testnevelés

1. 1.   Az órákon való rendszeres és pontos megjelenés, valamint aktív részvétel kötelező.
Az éves óraszám 30 %- át meghaladó hiányzás esetén a tanuló nem osztályozható. A nevelőtestület pozitív döntése esetén osztályozó vizsgát tehet (20/2012.(VIII.31.) EMMI 64. § (2) c) ill. 51.§ (7) f)).

1. 2.   A félév során szülői felmentés kérhető 3 alkalommal, mely csak az ellenőrző könyve beírva fogadható el. Egyéb esetben csak orvosi igazolással kérhet felmentést a tanuló.

1.3.    A 2017/2018. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2018. január 9. és 2018. április 27. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2018. június 1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.

1.4.    Az iskolaorvos által gyógytestnevelésre javasolt tanulók a normál testnevelési órák helyett gyógytestnevelés ill. gyógy úszás órákon vesznek részt. Az órarendi testnevelés órák idejében a megjelenés kötelező. Amennyiben az órarendben ez első, illetve utolsó órára esik a rendes testnevelési óra, szülői kérelem alapján a tanuló hiányzása igazolt.

1.5.    A felmentések és gyógytestnevelésre javasolt tanulók igazolásainak beszerzési határideje az érintett tanulóknál 2017. szeptember 30. Ezen igazolások kiadására kizárólag az iskolaorvos jogosult.

          Kategóriák:   I. kategória (könnyített testnevelés normál testnevelési óra keretében)

II/A kategória (testnevelés és gyógytestnevelés; osztályoz testnevelő és gyógy testnevelő)

II/B kategória (gyógytestnevelés ill. gyógy úszás, osztályoz a gyógy testnevelő)

                                III. kategória (teljes felmentés).

         Jogszabály: 20/2012. (VIII.31.) EMMI 142.§ (1) (2) (3) (4) (5) a) b).

1.6.    A gyógytestnevelés órákon való megjelenés kötelező, mivel a tanulók osztályzatot kapnak. Az érdemjegyek kialakításánál a rendszeres órai munka, a speciális mozgásanyag megfelelő elsajátítása játszik döntő szerepet. A foglalkozások hiányzásainak igazolása az osztályfőnöknél és a gyógy-testnevelőnél történik. Csak szülői kérésre és igazgatói engedéllyel lehet a normál testnevelési óra ideje alatt máshol tartózkodni, egyébként a Sport és Szabadidőközpontban kell az érintett tanulónak várakozni. Az 1.1 pontban foglaltak itt is érvényesek!

1.7.    Elégtelen év végi osztályzat esetén, (testnevelés, ill. gyógy-testnevelés) az adott év mozgásanyagából javítóvizsgát lehet tenni.

1.8     Iskolánkban a testnevelési órán előírt a „Máltai Keri” feliratos fehér póló, zokni és cipő - lehetőség szerint sötét együttes, rövidnadrág – viselése.  

 

 

 

 

1.9.    A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. Törvény 27.§ (11) bekezdése c. pontja alapján: „Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban, azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel” váltható ki. A kiváltáshoz, a bemutatott igazolást követően intézményvezetői határozat szükséges!

2.      Iskolai Sportkör (ISK)

2. 1    Tagja iskolánk minden tanulója. Az ISK versenyezteti és felkészíti a tanulókat, a diákolimpia felmenő rendszerű versenyeire.

2. 2    Az ISK versenyeztetési, valamint a Magyar Diáksport Szövetséghez való tartozás hozzájárulási költségeit az intézmény fedezi.

 

Tanórán kívüli sportolási és felkészülési lehetőségek a Diákolimpia versenyeire, gyógy-testnevelés.

Helye: Sport és Szabadidőközpont

 1. ATLÉTIKA (leány- fiú)

Vezető testnevelő tanár: Kelemen Erzsébet

Edzések időpontjai: szerda 15.00 – 16.00 óra

 1. Kézilabda (leány- fiú)

Vezető testnevelő tanár: Molnárné Somoskőy Réka

Edzések időpontjai: csütörtök 15.00 – 16.00 óra

 1. RÖPLABDA (leány) 

Vezető testnevelő tanár: Pernyészné Henter Katalin

Edzések időpontjai: kedd 15.00 – 16.00 óra

 1. ASZTALITENISZ/ LABDARÚGÁS (leány- fiú)

            Vezető testnevelő tanár: Juhász József

            Edzések időpontjai: hétfő 15.00 – 16.00 óra

 1. Gyógytestnevelés / GYÓGYÚSZÁS

Vezető gyógy - testnevelő tanár: Potje Zsolt

Időpontja: csütörtök 14.00-15.30 óra; péntek 14.00- 15.30 óra

Helye: Sport- és Szabadidőközpont/ Kálváriaparti Általános Iskola uszodája

 1. Túra

 Őszi - Tavaszi túrák

 

Figyeljétek hirdetéseinket: faliújság, suli rádió, honlap (www.maltaikeri.hu), facebook oldalunk.

Egészséges, állóképes Máltai Keris diákok szeretnétek lenni? Gyertek, mi segítünk!


PARTNEREINK:

ecdl_logo.jpg HKIK_log.jpg NKIK_log.jpg BKIKlog.png JNSZKIK_kicsi.jpg gyngyszv_fsz_log.jpg gla_log_gif.gif kekes.gif hotel-residence-ozon-superior-logo.png lifestyle-hotel_logo_220x200.png 000009490_grandhotel_galya_logo.jpg.jpg

Infoblokk.jpg


Novemberi

programok


GDPR

LEGFRISSEBB HÍREINK

Véletlenszerű képek 

Videók

Külkapcsolataink

testvriskolk_2012.jpg

Oldal megtekintések

Bejelentkezés © Adatvédelem | Jogi nyilatkozat | Impresszum | Média ajánlat | Oldaltékép

logók